Máme skladom:
Vitajte, môžete sa prihlásiť aleboregistrovať

Informácie o dodaní výrobkov a služieb

AKO OBJEDNAŤ:

CEZ INTERNET
Na našej internetovej stránke www.autobusovezastavky.sk si vyberiete požadované výrobky, a vložíte ich do košíka a vyplníte kontaktný formulár. Všetky potrebné informácie vami vybraných výrobkoch a otázky na výrobky umiestnené v košíku dostanete do 48 hod. V prípade že nám vaše otázky nebudú jasné, budeme vás kontaktovať telefonicky z tel. čísle +421 948 930 410.  

E-MAILOM
Otázky, žiadosti o cenovú ponuku a objednávky na výrobky umiestnené na internetovej stránke www.autobusovezastavky.sk môžete zasielať aj cez e-mail na objednavky@autobusovezastavky.sk

PÍSOMNE
Vaše písomné otázky, žiadosti o cenovú ponuku a objednávky zasielajte na adresu: KOVTEC s.r.o. V.I. Čapajeva 249/17, 07101 Michalovce

DODACIE PODMIENKY

1.Prevádzkovateľ doručuje objednané výrobky prostredníctvom prepravnej spoločnosti 
Slovenský doručovaí systém, s.r.o.
a prostredníctvom vlastnej dopravy prevádzkovateľa. 

Cena za dopravu je určená podľa váhy zásielky a miesta doručenia a je spotrebiteľovi známe pred záväzným objednaním tovaru.
        
2.Tovar, ktorý je skladom je predávajúcim expedovaný spravidla do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, v prípade platby prevodom na účet spravidla do 3 pracovných dní odo dňa pripísania čiastky na účet predávajúceho. 

3.V prípade, že si spotrebiteľ zvolí inú povrchovú úpravu objednaného tovaru ako je základná, lehota pre expedíciu tovaru sa predlžuje o ďalších 12 pracovných dní oproti bežnej lehote pre expedíciu (3 pracovné dni), teda tovar je expedovaný do 15 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky alebo odo dňa pripísania čiastky na účet predávajúceho v prípade platby prevodom na účet.

4.V prípade tovaru, ktorý nepodlieha zákonnému odstúpeniu od zmluvy je spotrebiteľ oprávnený bez akejkoľvek sankcie stornovať objednávku do 24,00 hod. od prijatia potvrdenia objednávky zo strany prevádzkovateľa. Storno objednávky je potrebné zaslať v uvedenej lehote na email objednavky@autobusovezastavky.sk, pričom je spotrebiteľ povinný uviesť identifikačné číslo objednávky a prípadne číslo účtu na vrátenie zaplatenej úhrady za tovar, ak už bol uhradený (v tom prípade vráti prevádzkovateľ spotrebiteľovi bezodkladne zaplatenú cenu za tovar).

5.Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru, až po úplnom zaplatení ceny tovaru.

6.V prípade, že sa kupujúci s predávajúcim dohodnú, že prepravu zabezpečuje kupujúci, je kupujúci povinný prevziať predmet zmluvy/objednaný tovar/dielo  v sklade predávajúceho (adresa: Július Barč Ivana 24, Michalovce) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie zo strany predávajúceho na email kupujúceho.

7.V prípade porušenia povinnosti v zmysle čl. VI. ods. 5 týchto obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený zaslať objednaný tovar na adresu kupujúceho na jeho náklady a nebezpečenstvo; alebo je predávajúci oprávnený tento tovar uskladniť na náklady kupujúceho (bežná cena za uskladnenie sa pohybuje od 5 EUR za každú začatú tonu tovaru za každý začatý deň).

8.Ak sa plnenie stane nemožným, a to najmä vypredaním zásob alebo nedostupnosťou tovaru je predávajúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho, v prípade, ak už bola zo strany kupujúceho uhradená dohodnutá kúpna cena alebo jej časť, je predávajúci takto uhradenú cenu vrátiť bez zbytočného odkladu na účet kupujúceho.         

PLATOBNÉ PODMIENKY

1.Prevádzkovateľ umožňuje nasledujúce spôsoby platby:

-dobierka (+ 2,00 EUR s DPH)

-prevodom na účet – pri zvolení tohto spôsobu platby bude vygenerovaný a kupujúcemu automaticky zaslaný príkaz na úhradu s potrebnými podkladmi na zrealizovanie bankového prevodu (0 EUR)

Ceny uvedené v zátvorke sú ceny za využitie konkrétneho platobného prostriedku.

2.Bankové údaje prevádzkovateľa: účet vedený vo Fio Banka, a.s. 
IBAN: SK3183300000002301243152
BIC: FIOZSKBAXXX.

© 2024 - KOVTEC s.r.o. - Autobusove zastavky